X

Oliver fra Fredrikstad

Registrerte seg hos valutamegleren Libertex for 17 minutter siden.

» Prøv Libertex du også
Ikke vis igjen

Følg oss på

Site Logo
featured image

På grunn av handelsforholdet mellom Norge og Sverige, er det mange valutahandlere som følger med på kronen til begge disse landene. Norge og Sverige er nemlig hverandres største import- og eksportmarkeder, sett bort fra førstnevntes oljeeksport. Dette påvirker naturlig nok i stor grad valutahandelen. I 2019 utgjorde varehandelen mellom Sverige og Norge henholdsvis 162,4 og 137,3 milliarder kroner. 

NOK/SEK er et interessant valutapar med relativ verdi, ettersom verdisettingen av SEK lenge har vært på den svake siden. Sverige antas generelt for å være svært utsatt for de globale utsiktene, spesielt med tanke på EU. Den svenske økonomien er nemlig i stor grad basert på eksport og tradisjonelt sett store driftsbalanseoverskudd.

Negative realrenter har enda større konsekvenser. Styringsrenten i Sverige har vært så lav som -0,25 %, selv om den ble hevet til null i desember 2019. Men, markedet har tatt verdisettingen av SEK til bemerkelsesverdige ytterpunkter i mangel på interesse for svenske eiendeler, spesielt i form av renteinntekter. Valutaparet NOK/SEK skiller seg ut med tanke på at risikoen for en global vekstnedgang er mye større for NOK (spesielt med tanke på olje) i forhold til SEK. Et viktig poeng er at Norge allerede har store budsjettunderskudd (eks. petroleum), mens Sverige har et stort budsjettoverskudd.

Goldman Sachs logo på en byggnad i New York
Vi har tidligere skrevet om hva som skjer med den norske kronen, og vi har sett at den amerikanske investorbanken Goldman Sachs har begynt å bygge opp korte posisjoner i dollar. Det at Goldman Sachs satser mot dollaren skyldes først og fremst at stadig flere av verdens økonomier begynner å åpnes. Samtidig spres uro etter George Floyds bortgang. Kina ser dessuten ut til å ha sluttet å handle amerikanske landbruksvarer, og investorer begynner å bekymre seg for verdisettingen av amerikanske verdipapirer. Strategene hos Goldman Sachs mener derfor at interessen for dollar som en trygg havn er sterkt redusert, og at mange kommer til å ta ut kapitalen sin fra USA.

Strategene hos Goldman Sachs fremhever den norske kronen som godt posisjonert under resten av koronapandemien. De anbefaler derfor Goldman Sachs’ kunder å shorte USD/NOK med en målkurs på 8,75 kroner mot dollaren. Investorbanken anbefaler dessuten kundene å være oppmerksomme på kursutviklingen. De anbefaler stopp hvis kronen svekkes til 10,25. Den norske kronen handles for øyeblikket til 9,68 mot dollaren.

Også flere andre globale storbanker har sagt at de anbefaler kundene sine å se på den norske kronen. HSBCs valutastrateg, David Bloom, sa nylig at storbanken gjør seg klar til å håndtere gjenopprettingsfasen etter koronakrisen, uansett hvordan den ser ut, med en L-, U- eller V-formasjon. Den norske kronen er en av de best posisjonerte valutaene for øyeblikket, uansett hvilket scenario som er utfallet, sier Bloom. Årsaken til dette er først og fremst den lave statsgjelden. Hvis ingen av de tre scenariene blir en realitet, er imidlertid den norske kronen en av de mest eksponerte valutaene, for en ytterligere forverret situasjon, ifølge Bloom.

De nordiske kronene

De nordiske valutaene kan virke ganske forvirrende for blant annet turister som reiser rundt i Europa. Både Norge, Sverige, Danmark og Island benytter kroner. Til og med i Tsjekkia heter valutaen kroner, eller koruna. Alle disse valutaene er imidlertid ulike og har svært forskjellige verdier både på valutamarkedet og i suvenirbutikken.

Norge, Sverige og Danmark var tidligere medlemmer i det som ble kalt den skandinaviske myntunionen. Denne unionen ble dannet i 1873, da Danmark og Sverige innførte en felles valuta. I 1876 sluttet også Norge seg til, etter å ha brukt den norske spesidaleren siden 1560. Svenskene hadde tidligere brukt riksdaler, men da Norge gikk inn i unionen, var norske kroner og ører allerede blitt innført. Myntunionen ble oppløst i forbindelse med utbruddet av første verdenskrig i 1914. Samme år ble også den latinske myntunionen oppløst.

Skilling logo

Vurdering: 9.71/10
Minste innskudd: 1000 kroner
Beskrivelse: Handla med NOK/SEK eller andre valutaer hos Skilling, Norges beste valutamegler. Prøv nå!

Hva påvirker kursen mellom norske og svenske kroner?

Den norske økonomien har de siste femti årene i stor grad vært basert på oljen som finnes i store mengder i Nordsjøen. Land som Norge og Danmark har historisk sett kunne dra nytte av en høy oljepris, noe som er nødvendig, da dyphavsborring er veldig dyrt. Sverige har ingen kyst mot Nordsjøen, og har ingen oljeavsetninger i produksjon, selv om det har blitt gjort flere forsøk på å utvinne olje på Gotland.

Olje er en betydelig del av Norges økonomi. Mellom 40 og 70 prosent av eksporten kan kobles til enten olje eller gass, selv om tallene trolig vil ha endret seg ved årsskiftet. Norge var tidligere en av verdens ti største produsenter av olje og gass, men har nå falt nedover på tabellen. Norge ligger på 15. plass, etter land som Venezuela, Mexico, Nigeria og Angola, men foran land som Quatar, Algerie, Oman, Libya og Storbritannia.

Oljeindustrin

Den norske kronen (NOK) drives av to hovedfaktorer

1) Utviklingen av oljen
og
2) den relative verdien av andre europeiske valutaer.

Dette er ikke spesielt overraskende, med tanke på at råolje og raffinerte produkter står for 30,5 prosent av Norges eksport, mens naturgass står for ytterligere 26 prosent. Mer enn 75 % av den totale eksporten går til Europa (4 % til Danmark, 8,5 % til Sverige, 20 % til Storbritannia og 43 % til EU-området).

Sammenlignet med olje og andre europeiske valutaer, har NOK underprestert, spesielt de siste seks årene. Dette gjelder både mot den svenske kronen (SEK), euro (EUR) og britiske pund (GBP).

Norges naboland, Sverige og Danmark, har utviklet en rekke andre næringer, som telekommunikasjon, biler, elektronikk, møbler og Lego. Norge er derimot fortsatt svært avhengig av naturressursindustrier som olje, naturgass, gruvedrift og fiske. Nedgangen i NOK mot andre valutaer kan ses som et resultat av Norges synkende oljeproduksjon, kombinert med det nylige fallet i oljeprisen. Dette kommer i stor grad til å redusere Norges eksportinntekter fremover. SEB tror på en sterkere svensk krone, samtidig som det er lett å tenke seg at situasjonen kommer til å være vanskelig for Norge også i tiden fremover. Handle NOK/SEK hos Skilling!

Noe annet valutahandlere ikke tenker på, er at mange nordmenn historisk sett har valgt å gjøre store innkjøp i Sverige. Alkohol, kjøtt og sukkervarer er mye dyrere i Norge enn i Sverige på grunn av skatter og avgifter, i tillegg til at den norske kronen har vært såpass mye sterkere enn den svenske. I 2019 økte grensehandelen mellom Norge og Sverige med 16,12 prosent, ifølge til tall fra Statistisk Sentralbyrå. Denne økningen er en av de største som er målt hittil, og har skapt stor uro i norsk handel. Inntil oljeprisen krasjet, ble nesten en tiendedel av pengene i norsk dagligvarehandel lagt igjen på andre siden av grensen.

Har du lyst til å prøve deg på oljehandel? Se listen vår over de beste råvaremeglerene. Alternativt kan du komme i gang med én gang hos favoritten vår, Skilling!

Hvordan har NOK/SEK beveget seg?

I mars 2009 var verdien på den norske kronen rekordhøy sammenlignet med den svenske, og man trengte 1,30 svenske kroner for å kjøpe én norsk. Men, det siste halvåret har den norske kronen svekket seg betydelig mot den svenske. I slutten av oktober var kursen 1,06 mot den svenske kronen. Så lave valutakurser hadde ikke valutamarkedet sett på seks år. I år er det derimot den svenske kronen som er sterkest, da NOK er knyttet til oljeprisen.
NOK/SEK valutagraf
Rentenivået i Norge var dessuten høyere før, og staten hadde en sterk finansiell stilling. Nå ser vi ikke lenger det samme insentivet til å kjøpe norske kroner. Den norske kronen har altså rast nedover mot den svenske kronen som følge av oljepriskollapsen. Det samme gjelder mot euroen, og NOK har faktisk aldri vært så svak mot EUR. Den norske kronen har også tapt mot dollar, som nå handles til samme kurs som i 1985. Verdien mot den svenske kronen tilsvarer verdien i 2016.

Köp NOK/SEK via Skilling
Det at kronen har vært så svak de siste årene, skyldes i stor grad den svenske riksbankens mangeårige tilslutning til “en krisepolitikk med negativ rente og obligasjonskjøp”. Nå er det andre tider, og riksbanken har endret holdningen sin til reduserte renter etter begge renteøkningene i 2018 og 2019. “I sin iver etter å oppnå inflasjonsmålet, har riksbanken altfor lenge opprettholdt en krisepolitikk med negative renter og obligasjonskjøp, delvis for å motvirke kronestigning, noe som trolig er en viktig årsak til svakheten i den svenske kronen de siste årene”.

Hvorfor ikke prøve valutahandel via mobilen? Mobiltrading er både raskt, enkelt og praktisk. Handle uansett hvor du er, for eksempel hos skandinaviske Skilling.

Hvor kan du handle NOK/SEK?

Skilling er den fremste valutamegleren for handel med NOK, med hele sju ulike valutapar. En av grunnene til dette store utvalget er trolig at adm. dir. hos Skilling, André Lavold, er norsk. Hos Skilling tilbys et komplett tilbud både for nordmenn og svensker, og SEK kan handles i følgende valutapar: EUR/SEK, GBP/SEK, USD/SEK og NOK/SEK. Les mer om hvordan du kommer i gang med valutahandel på nettet.

Dette visste du ikke om Skilling: De er sponsor for Fulham FC, Londons eldste fotballag, som for øyeblikket er på stødig kurs mot avansement til Premier League. For bare noen uker siden fikk Skilling FSA-lisens, slik at kunder over hele verden kan prøve valutahandel på en enkel måte. Har du lyst til å lese mer om en av Norges beste tradingside? Les vår anmeldelse av Skilling.

Skilling logo

Vurdering: 9.71/10
Minste innskudd: 1000 kroner
Beskrivelse: Handle hos Skilling, en av Norges beste tradingsider. Prøv Skilling i dag!

Publisert:
Skrevet av: Markus Jalmerot

TAGGER


Andre lignende nyheter

Her finner du flere lignende nyheter slik at du kan fordype deg i emnet eller lese om noe lignende.

Kontakt oss

Vi jobber stadig med å utvikle siden, og tar gjerne imot forslag til forbedringer fra våre besøkende.

Hvis du har tips eller spørsmål, kan du kontakte oss.

All handel med finansielle instrumenter innebærer risiko, noe som også gjelder valutahandel og CFD-handel. Sats bare kapital du er forberedt på å tape. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Informasjonen på denne nettsiden gis i opplæringsformål, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning.

Footer Logo
Følg oss på
DMCA.com Protection Status

Opphavsrett© 2010-2020 www.valutamegler.no Alle rettigheter reserveres