X

Felix fra Bodø

Registrerte seg hos valutamegleren Skilling for 40 minutter siden.

» Prøv Skilling du også
Ikke vis igjen

Følg oss på

Site Logo
featured image

Valutamarkedet er åpent seks dager i uken, 24 timer i døgnet. Til tross for dette, finnes det definisjoner for hva som anses å være “slutten av arbeidsdagen” og “over natten”. Dette for at valutameglerne skal kunne justere løpende kostnader i forhold til gjeldende renter og lignende.

Å ligge kort eller langt i en valutaposisjon ved slutten av arbeidsdagen, såkalt “rollover” eller “overnight” koster en avgift som oftest er basert på de underliggende rentene for de to valutaene i valutaparet du kjøper. I valutaverden regnes slutten av arbeidsdagen som kl. 17:00 EST (Eastern Standard Time), altså når arbeidsdagen er over blant annet i New York (de tidssonen EST gjelder). Norge tilhører tidssonen CET (Central European Time).

Tidssonen EST er vanligvis -6 timer i forhold til hva klokken er i Norge. Det kan imidlertid variere én time i begge retninger når Europa går over til sommer- eller vintertid, ettersom man i USA ikke går over til sommer-/vintertid på samme dato.

Klokken i Norge (CET) akkurat nå

Klokken i New York (EST) akkurat nå

›› Her kan du lese resten av artiklene i vår valutaskole.

Valutamarknaden är öppen 6 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet för alla tidszoner – förutom på helgerna. Men trots detta finns definitioner för vad som anses vara ‘slutet på arbetsdagen’ och ‘över natten’. Detta är för att valutamäklarna ska kunna justera löpande kostnader enligt gällande räntor och liknande.

Vad är rollover?

Rollover är den ränta som betalats eller tjänats för att inneha en valutaposition över natten. Varje valuta har en interbankränta över natten associerad med den, och eftersom valutan handlas parvis, involverar varje handel inte bara två olika valutor utan också två olika räntor.

Rollover hänvisar till den ränta som antingen debiteras eller appliceras på en traders konto för positioner som hålls “över natten”, vilket betyder efter 23:00 svensk tid. Nu vet vi vad rollover betyder, kan vi ta reda på hur det fungerar i forex.

Hur fungerar en rollover på valutamarknaden?

När en valutaposition är öppen tjänar eller betalar positionen skillnaden i räntesats för de två valutorna. Dessa kallas forex rollover rates eller currency rollover rates. Positionen tjänar pengar om den långa valutans ränta är högre än den korta valutans ränta. På samma sätt kommer positionen att kosta pengar om den långa valutans ränta är lägre än den korta valutans ränta.

Tänk till exempel på en lång position på EUR/USD och EUR-räntan över natten är lägre än räntan för USD över natten så betalar du skillnaden.

För handlare som planerar att handla över natten är det viktigt att hålla koll på räntan för denna rollover. Under en normal marknadsmiljö tenderar valutakurserna att vara stabila. Om interbankmarknaden blir stressad på grund av ökad kreditrisk är det möjligt att se räntorna svänga drastiskt från dag till dag.

Vissa typer av strategier som fokuserar på räntedifferenser, som carry trades, försöker dra nytta av positiva ränteskillnader genom att ta en lång position i valutan med hög ränta och gå kort i valutan med låg ränta.

Rollover tillämpas endast på positioner som hålls öppna 23:00, så handlare kan undvika risken att betala en negativ rollover genom att stänga sina positioner före 23:00 (GMT +1).

Förändringar i räntorna kan leda till stora fluktuationer i rollovern, så det är värt att hålla sig uppdaterad med centralbankens kalender för att övervaka när dessa händelser inträffar.

Att ligga kort eller lång i en valutaposition efter slutet på arbetsdagen, s.k. ‘rollover’ eller ‘overnight’ (‘över natten’) kostar dig en avgift som oftast är baserad på de underliggande räntorna för de två valutorna som utgör valutaparet du köpt in dig i. I valutavärlden räknas slutet på arbetsdagen vara vid klockslaget 17:00 EST (Eastern Standard Time), alltså när arbetsdagen är slut i bl.a. New York (där ‘EST’ tidszonen gäller). I Sverige ligger vi i tidszonen CET (Central European Time) eller GMT +1 och motsvarande tid i Sverige är 23:00.

Tidszonen EST är vanligtvis -6 timmar i förhållande till vad klockan är i Sverige. Dock kan det variera en timme åt båda hållen när Europa gått över till sommartid respektive vintertid, eftersom man i USA inte går över till sommartid/vintertid vid samma datum.

Klockan i Sverige (CET) just nu

Klockan i New York (EST) just nu

Vad är rollover?

Rollover är den ränta som betalats eller tjänats för att inneha en valutaposition över natten. Varje valuta har en interbankränta över natten associerad med den, och eftersom valutan handlas parvis, involverar varje handel inte bara två olika valutor utan också två olika räntor.

Rollover hänvisar till den ränta som antingen debiteras eller appliceras på en traders konto för positioner som hålls “över natten”, vilket betyder efter 23:00 i Sverige.

Nu vet vi vad rollover betyder, kan vi ta reda på hur det fungerar i forex.

Hur fungerar en rollover på valutamarknaden?

När en valutaposition är öppen tjänar eller betalar positionen skillnaden i räntesats för de två valutorna. Dessa kallas forex rollover rates eller currency rollover rates. Positionen tjänar pengar om den långa valutans ränta är högre än den korta valutans ränta. På samma sätt kommer positionen att kosta pengar om den långa valutans ränta är lägre än den korta valutans ränta.

Tänk till exempel på en lång position på EUR/USD och EUR-räntan över natten är lägre än räntan för USD över natten så betalar du skillnaden.

För handlare som planerar att handla över natten är det viktigt att hålla koll på räntan för denna rollover. Under en normal marknadsmiljö tenderar valutakurserna att vara stabila. Om interbankmarknaden blir stressad på grund av ökad kreditrisk är det möjligt att se räntorna svänga drastiskt från dag till dag.

Vissa typer av strategier som fokuserar på räntedifferenser, som carry trades, försöker dra nytta av positiva ränteskillnader genom att ta en lång position i valutan med hög ränta och gå kort i valutan med låg ränta.

Rollover tillämpas endast på positioner som hålls öppna när klockan slår 23:00, så handlare kan undvika risken att betala en negativ rollover genom att stänga sina positioner innan denna tidpunkt varje dag.

Förändringar i räntorna kan leda till stora fluktuationer i rollovern, så det är värt att hålla sig uppdaterad med centralbankens kalender för att övervaka när dessa händelser inträffar.

Att beräkna räntan för en rollover

För att beräkna räntan för en rollover, eller det nominella beloppet, behöver valutahandlare veta tre saker:

1. Positionsstorlek

2. Valutaparet

3. Räntan för varje valuta

Med dessa uppgifter går det att göra en beräkning som tenderar det att ge en allmän uppfattning av vad kostnaden för en rollover skulle vara. Den faktiska kostnaden kommer dock att avvika något eftersom centralbankräntorna är målräntor och överlåtelsen är en omsättbar marknad baserad på marknadsförhållanden som medför en spread.

Låt oss titta på ett exempel på hur vi uppskattar den dagliga överföringskostnaden (AUD/USD 0,72):

1. Positionsstorlek på 10 000 lott

2. AUD/USD valutapar långt

3. 1,5% årlig AUD, 2,5% årlig USD

Positionen tjänar således pengar i ett ben, 10 000 AUD X 1,5 % = 150 AUD årligen. 150/365 AUD = 0,4109 AUD vid rollover.

Positionen kostar således pengar i det andra benet, 7 200 USD X 2,5 % = 180 USD årligen. 180/365 = 0,4932 USD

Konvertera AUD 0,41095 ränta till dollar. 0,41095 * 0,72 = 0,2960 USD

Subtrahera det intjänade beloppet från betalt belopp = 0,2960-0,4932 = -0,1972 USD (kostnaden för en rollover)

Uppskattningen av rolloverränta skulle helt enkelt vara den långa valutans ränta minus den korta valutans ränta.

I exemplet ovan skulle näringsidkaren ha betalat en kostnad för att hålla den positionen öppen varje natt. Det finns valutastrategier byggda kring att tjäna dagligt intresse och de kallas carry trade. Här är ett exempel på en trader som tjänar en positiv roll.

Valutahandlaren ville köpa AUD eftersom denne kände att den australiensiska dollarn skulle uppsvärderas. I stället för att handla AUD mot USD bestämmer sig tradern för att handla AUD mot EUR. Här är ett exempel på korta 10k (EUR/AUD 1,6)

1. Positionsstorlek på 10 000 lott

2. Valutapar EUR/AUD kort

3. 1,5% årlig AUD-kurs, 0% årlig USD-kurs

Positionen tjänar således pengar i ett ben, 10 000 X 1,6 = 16 000 AUD X 1,5% = 240 AUD årligen. AUD 240/365 = 0,65 AUD vid rollover.

Positionens andra ben kostar vanligen ränta, men denna är i detta exempel noll. Valutahandlaren betalar då 10.000 X 0% = 0 EUR årligen.

Konvertera 0,65 AUD ränta intjänade till euro. 0,65/1,6 = 0,41 EUR

Subtrahera intjänat belopp från betalt belopp = 0,41-0 = 0,41 EUR (vinst på rollover)

När bokas rollovern?

Övergången bokas 17:00 ET. En position som öppnas kl. 16.59 kommer att bli föremål för rollover kl. 17.00. En position som öppnas kl 17:01 kommer endast att bli föremål för rollover om den inte har stängts nästa dag kl 17:00.

Om du är i Amerika sker rollover kl. 17.00.

Om du befinner dig i Storbritannien sker rollover 22:00 (GMT).

Om du befinner dig i Australien sker rollover klockan 9:00.

Hur fungerar det över helgerna?

De flesta banker över hela världen är stängda på lördagar och söndagar, så det finns ingen rollover dessa dagar, men bankerna tillämpar fortfarande ränta dessa dagar. För att redogöra för det bokar valutamarknaden tre dagars rollover på onsdagar. Med hjälp av AUDUSD-exemplet ovan skulle en valutatrader som höll positionen ovan på onsdag kl 17 ET drabbas av en kostnad på -1972 x 3 = 0,59

Hur fungerar det under röda dagar?

Det finns ingen rollover på helgdagar, men en extra dags rollover sker vanligtvis två arbetsdagar före den röda dagen. Vanligtvis händer detta om någon av valutorna i paret har en större helgdag. Så för självständighetsdagen i USA (4 juli), när amerikanska banker är stängda, läggs en extra dag till för rollovern till kl 17.00 den 1 juli för alla amerikanska dollarpar. Om den dag övergången som ska tillämpas är på en helg, pressas den till den onsdagen, vilket kan betyda 4 eller 5 dagars ränta.

Tre tips för att använda rollovern till din fördel

Några grundläggande tips kan hjälpa handlare att dra nytta av räntorna för valutor. Här är tre tips som kan hjälpa dig att integrera rollovern i din strategi:

1. Stäng positioner före 17:00 ET om du vet att rollovern sannolikt kommer att vara enormt negativ. Detta skulle vara tillämpligt vid handel med valutakors eller valutor på emerging markets.

2. Lämna positioner öppna om du vet att rollovern sannolikt kommer att vara positiv och om du vill fortsätta ha din position öppen.

3. Håll ett öga på centralbankens kalender för att övervaka när rollovern kan variera drastiskt.

›› Här kan du läsa vidare resten av artiklarna i vår valutaskola.

Kontakt oss

Vi jobber stadig med å utvikle siden, og tar gjerne imot forslag til forbedringer fra våre besøkende.

Hvis du har tips eller spørsmål, kan du kontakte oss.

All handel med finansielle instrumenter innebærer risiko, noe som også gjelder valutahandel og CFD-handel. Sats bare kapital du er forberedt på å tape. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Informasjonen på denne nettsiden gis i opplæringsformål, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning.

Footer Logo
Følg oss på
DMCA.com Protection Status

Opphavsrett© 2010-2024 www.valutamegler.no Alle rettigheter reserveres.