X

Markus fra Moss

Registrerte seg hos valutamegleren Capital for 37 minutter siden.

» Prøv Capital du også
Ikke vis igjen

Følg oss på

Site Logo
featured image

Proffene benytter mange forskjellige strategier for å maksimere fortjensten sin ved valutahandel. På denne siden tar vi tak i mange av de aller vanligste strategiene, og tydeliggjør hva handelsstrategier handler om. Noen er logiske, mens andre er svært sammensatte, og krever dyptgående studier og opplæring. Hvis du nylig har blitt introdusert til valutahandel på nettet, anbefaler vi at du etablerer en stabil base å stå på før du tar fatt på å lære deg å handle valuta etter strategier.

Tradingstrategier for valutahandel på nettet
Hensikten med å analysere markedsresultater er å prøve å finne ut når markedet kommer til å bevege seg i løpet av den nærmeste tiden, og på denne måten forutse markedsbevegelser. To av de viktigste og mest brukte strategiene er grunnleggende analyse og teknisk analyse. Valutamegler.no starter med å forklare hva grunnleggende analyse er, og hva denne handelsstrategien inkluderer. Dermed får du en bedre oppfatning av det grunnleggende innen valutahandel.

Grunnleggende analyse

En grunnleggende analyse er tolkningen av statistiske rapporter, økonomiske indikasjoner, politiske og sosiale krefter og deres innvirkning på et lands økonomi. Grunnleggende analyse fokuserer på landets økonomiske situasjon basert på faktorene rentenivå, arbeidsløshet, BNP, utenrikshandel og nasjonal produksjon, og hvordan dette kan påvirke landets valuta.

Essensen i grunnleggende analyse er at prisen på en valuta avviker fra den sanne verdien, slik at prisen faktisk ikke stemmer overens med den faktiske verdien. prisen må være under- eller overvurdert på kort sikt, men prisen vil til etter hvert havne på riktig nivå. For å følge med, kan du sjekke nyhetsseksjonen, som alltid tar opp det siste som påvirker valutahandel, kurser og nye aktører.

Målet med grunnleggende analyse er å forstå den sanne verdien av en valuta og sammenligne den med den fastsatte prisen, og dermed finne muligheter. Dette er den største forskjellen sammenlignet med teknisk analyse, som nesten kun tar hensyn til den eksisterende prisen.Vi kan løst hevde at grunnleggende analyse basisen for en godt planlagt og langsiktig valutahandel.

Hvis du har vært aktiv på forex-markedet en stund, bør du ha lagt merke til at nyhetsrapporter påvirker markedsbevegelsene. Dette er fordi disse nyhetene gir indikasjoner på tilstanden til et lands økonomi og valuta. Denne typen nyheter publiseres med jevne mellomrom. Noe kommer hver uke, noe kvartalsvis, mens mesteparten av nyhetene kommer på månedsbasis. Alt dette hjelper valutahandlere å forstå hvordan det sannsynligvis kommer til å gå for en valuta.

Hvis rapportene indikerer at økonomien kommer til å være sterk, er det attraktivt for valutahandlere, som da bytter til seg den aktuelle valutaen. Dette skaper igjen en situasjon der etterspørselen øker, og prisen på den aktuelle valutaen blir høyere, det vil si at vi har en økning i verdi. Dette er et godt eksempel på at prisen påvirkes av tilgang og etterspørsel.

Men, det fungerer ikke alltid slik i virkeligheten. Det finnes flere eksempler på økonomier som er spådd å bli lysende, men som ikke har beveget seg i det hele tatt, eller til og med falt. Dette er på grunn av at valuta er et verktøy som kan manipuleres av de som bestemmer reglene, dvs. sentralbanker og svært store, private tradere.

Hvis rapportene og indikasjonene ikke stemmer overens med utfallet, kan markedet bli veldig volatilt. Det kan med andre ord være risikabelt å handle i henhold til dette mønsteret. Heldigvis har vi flere andre verktøy og strategier vi kan bruke!

Teknisk analyse

Hovedfokuset ved teknisk analyse er å lese av mønster i valutadiagrammer, under forutsetningen at “historien gjentar seg”. Mange eksperter hevder nemlig at mønster rundt kursendringer ofte gjentas. Tekniske analyser tar ingen andre faktorer med i beregningen, og det eneste som gjelder er å lese av mønsteret man ser i grafene. Når man utfører en teknisk analyse, leter man etter spesielle mønster, som doble topper og doble bunner, hode-skulder-formasjoner, indikasjoner som glidende gjennomsnitt, støtte og motstand, samt kanaler og linjer.

Doble topper eller bunner:Dubbla toppar vid valutahandel
Doble topper eller bunner former et mønster i diagrammet som ser ut som en “M” eller en “W”. I følge denne teorien, kan ikke prisen stige over toppnivået i en “M”, og heller ikke under lavverdien i en “W”. Hvis det dannes en “W” i diagrammet, sier mønsteret at det er på tide å kjøpe, mens det er på tide å selge hvis det danner seg en “M”.

Det finnes også en versjon kalt “tredoble topper og bunner”. Den samme teorien som i dobbelversjonen gjelder.

Hode-skulder-formasjon:
Hode-skulder-formasjon er et svært vanlig og tilbakevendende mønster i valutadiagrammer. Navnet beskriver hvordan mønsteret ser ut, og er ganske selvforklarende: Det er tre topper i diagrammet som henger sammen i en lengre trend. Den midterste toppen, altså topp nr. 2, er det høyeste punktet som er nådd i diagrammet, mens topp 1 og 3 er litt lavere. Etter å ha nådd det høyeste punktet på topp nr. 3, kommer prisen, i følge teorien, å gå ned ganske raskt.

Dette mønsteret kan også snus opp ned, og i stedet for topper handler da om daler. Når det laveste punktet på dal nr. 3 er nådd, vil prisen, i følge teorien, stige ganske kraftig.

Glidende gjennomsnitt:Glidande medelvärden i forex trading
Et glidende gjennomsnitt er en snittverdi over en viss periode. ta for eksempel en periode på 6 måneder, der du mater inn resultatet hver 20. dag. Hver enkelt dags resultat summeres, og totalresultatet deles på 20. Den samme prosessen utføres for hver enkelt dag, og diagrammets bevegelsesmønster gir mindre svingninger enn hvis du bare ser på dag for dag. Dette kalles glidende gjennomsnitt, eller “simple moving average” på engelsk.

Parametrene, eller periodene, som er vanlige for beregning av glidende gjennomsnitt er 10 dager, 20 dager og 100 dager. Jo lenger periode, jo mindre er diagrammets bevegelse, og dermed også påliteligheten.

Støtte og motstand:Stöd och motstånd inom valutahandel visas i en graf
Et støttenivå er et teoretisk prisnivå i diagrammet, der kjøpere er villige til å investere, mens motstand er et prisnivå der en selger vil selge. Et støttenivå fungerer litt som et gulv for markedet, og hvis prisen faller til støttenivået, kan valutameglere og tradere forvente at det blir iverksatt tiltak for å presse prisen opp, eller i det minste prøve å forhindre ytterligere prisfall. Kjøpere vil helst se at prisen ligger rundt eller under støttenivået.

Motstand er det motsatte. Hvis prisen stiger høyt mot motstandsnivået, vil investorer som satser kortsiktig selge, mens de som satser langsiktig gjerne ønsker å beholde posisjonene sine.

Kanaler og linjer (priskanaler og trendlinjer):
Hvis et marked beveger seg etter en viss treng, kan det bevege seg opp og ned mellom støttenivåer og motstandsnivåer. Hvis trenden er jevn, kan man trekke opp en “kanal”, forutsatt at nivåene holder seg på samme forhold, uavhengig av om trenden går opp eller ned. Linjene må altså være parallelle for å kunne skape en kanal.

En trendlinje kan tegnes opp i et hvilket som helst diagram, men er ikke en like god indikator som en kanal. Trendlinjen er basert på et lengre perioderesultat, og kan være basert på både et støtte- og et motstandsnivå.

For å kunne trekke opp en kanal, må det være jevn stigning eller nedgang mellom trendlinjene.

Sammendrag av grunnleggende analyse og teknisk analyse

Grunnleggende analyse og teknisk analyse går i stor grad hånd i hånd for å indikere muligheter i det stadig skiftende forex-markedet. Både nybegynnere og erfarne valutahandlere bør dra nytte av disse strategiverktøyene. Men, erfarne tradere bruker ikke flere timer på å analysere den grunnleggende delen av den samlede analysen. Dette er hovedsakelig fordi vanlige folk ikke har den tiden som trengs for å tolke den enorme informasjonsmengden som er tilgjengelig, eller de mangler tilgang på avgjørende informasjon.

De beste valutameglerne på nettet integrerer grunnleggende og tekniske analyser i tradingplattformene sine. I 2019 har alle seriøse valutameglere vi nevner denne tjenesten.

Det er kun store banker og internasjonale institusjoner som har tilstrekkelig med ressurser, men selv de synes det er vanskelig å få til ale. Grunnleggende og teknisk analyse er verktøy som valutahandleren bør bruke for å foreta en daglig evaluering og for å endre strategien sin i henhold til evaluteringen. I tillegg finnes det andre strategier som kan brukes for å oppnå et best mulig resultat. Nedenfor lister vi opp vanlige strategier for valutahandel på nettet.

Elliotts veiteori: Dette er et analyseverktøy skapt av Ralph Nelson Elliott, som døde i 1948. Teorien er basert på at mye i naturen (og i menneskets verden) skjer i bølger på 5. For finansmarkedet går teorien ut på at markedet går fremover i mønster på 5, hvorav 3 går opp og 2 går ned. Bølge 1, 3 og 5 går opp, mens bølge 2 og 4 går ned. Teorien bygger videre på at hvert bølgemønster som går opp følges av et bølgemønster som går ned, i form av 3 nedoverbølger; 1, 3 og 5, og 2 oppoverbølger; 2 og 4. Det ender dermed på  +/- 0.

Fibonacci-teorien: Ved å bruke Fibonacci-tall, samles referansepunkter der valutaprisen samsvarer med tallsekvensen. Det er en svært matematisk strategi som muligens krever mer trening og opplæring enn noen annen strategi.

Stochastics – graf

Stokastisk oscilliator: Dette er enda et analyseverktøy som ble skapt av George Lane mot slutten av 50-tallet. Denne analysen prøver å forutse når en trend blir avbrutt. Den er vanlig når det gjelder å identifisere tilfeller der valutaer blir overkjøpt, og måles på en skala fra 0 til 100.

Når den stokastiske linjen er høyere enn 80, indikerer det at markedet er overkjøpt. Når den er lavere enn 20, indikerer det at markedet er oversolgt. Hvis man ser på trenden i bildet til høyre kan man komme med en kvalifisert gjetning om hva som kommer til å skje videre. Verdien av valutaen i dette eksempelet synker, da den har vært oversolgt i lang tid.

RSI: Relativ styrkeindeks er en noe nyere teori enn Elliots og stokastisk analyse. RSI ble utviklet mot slutten av 70-tallet, og er i dag en av de mest kjente verktøyene for å indikere trender. RSI er en indikator som måler nylige oppganger mot de nyeste nedgangene for en valuta, i en bestemt tidsperiode. Disse målingene gjøres på en skala fra 0 til 100, og indikerer hvorvidt valutaen er overkjøpt eller oversolgt. Det fungerer dermed litt som stokastisk oscillator, men grensene her ligger på 70 og 30. Hvis et marked er oversolgt i en lengre periode, er det bare én utvei; verdien kommer til å gå ned. Omvendt gjelder at prisen til slutt vil øke hvis et marked har vært overkjøpt i en lengre premier. Vent i minst 14 timer, og hvis RSI-verdien fremdeles er over/under 70/30, er det på tide å slå til. Selg ved 70 og kjøp ved 30.

Harmoniske prismønstre: Mens de fleste vanlige tradingstrategier er reaktive, er harmoniske prismønster (“harmonic price patterns” på engelsk) proaktive, og prøver å forutsi markedets bevegelse.

Hvis det er andre begreper du er usikker på eller vil vite mer om, kan du ta en titt på ofte stilte spørsmål hos Valutamegler.no.

Kontakt oss

Vi jobber stadig med å utvikle siden, og tar gjerne imot forslag til forbedringer fra våre besøkende.

Hvis du har tips eller spørsmål, kan du kontakte oss.

All handel med finansielle instrumenter innebærer risiko, noe som også gjelder valutahandel og CFD-handel. Sats bare kapital du er forberedt på å tape. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Informasjonen på denne nettsiden gis i opplæringsformål, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning.

Footer Logo
Følg oss på
DMCA.com Protection Status

Opphavsrett© 2010-2024 www.valutamegler.no Alle rettigheter reserveres.