X

Lucas fra Moss

Registrerte seg hos valutamegleren Skilling for 4 minutter siden.

» Prøv Skilling du også
Ikke vis igjen

Følg oss på

Site Logo
featured image

For mange kan det være ganske vanskelig å starte med valutahandel online. Mange nye prosesser og bearbeiding av informasjon må justeres, men før du kommer så langt, er det mange som sliter med de forskjellige begrepene og forkortelsene i bransjen.

Giring, stop-loss og sekundær stop-loss, bip og alt det. Det er lett å gi opp før man engang har startet. Men, vi hos valutamegler.no hjelper deg med å finne ut av dette, slik at du lettere kan forstå hva det handler om når du leser om forex.

Hvis det allerede er et begrep du ønsker å slå opp, trenger du ikke å gå gjennom hele listen. Hold inn “Ctrl” og trykk på “F”-knappen, og du kan søke etter begrepet du lurer på. Husk denne snarveien til senere; den kan spare deg for mye tid.

Flere av begrepene skrives på engelsk, selv hos norske valutameglere online. Derfor holder vi oss til de engelske begrepene der det er naturlig, men vi gir en forklaring på norsk.

Ordliste for valutahandel på nettet:

Asset (aktivum): Eiendelene dine i form av penger du har på handelskontoen din, uavhengig av valuta. Det spiller ingen rolle om det er dollar, euro eller kroner.

Asset allocation (plassering av aktivum): Fordelingen av eiendelene dine i forskjellige investeringsinstrumenter; en metode for å redusere risikoen.

Ask price/offer/rate (forespørsel om å selge): Prisen valutamegleren er villig til å selge for. Det motsatte er “bid”, se nedenfor.

At best (beste punkt): En instruksjon som gis til en valutamegler om å kjøpe eller selge ved høyest mulig punkt i en gitt periode. Dette er selvsagt spekulasjon, da prisen kan stige eller falle i det gitte “beste” punktet.

At or better (ved eller bedre): En instruksjon som gis til en valutamegler om å kjøpe eller selge ved en spesifikk pris eller høyere enn den angitte prisen.

Back testing: En teknisk analyse der man tar historiske markedsdata og informasjon for å teste et forex-system før man bruker systemet med ny og oppdatert sanntidsinformasjon.

Base currency (basisvaluta): Basisvalutaen er den første av de to valutaene i det aktuelle valutaparet. Den vandre valutaen i paret er “counter currency”. For EUR/USD er for eksempel euro basisvaluta, og dollar er kontravaluta.

Base point (basispunkt): En enhet som tilsvarer en hundredel av 1, altså 0,01 %. Basispunktet brukes til å beregne rentesatser. En 1 % forandring tilsvarer 100 basispunkter, og 0,01 % forandring er 1 basispunkt.

Bear/bull: En bear er en investor som tror at markedet vil falle. En bull er en investor som tror at markedet kommer til å stige.

Bear market / bull market: Et bear-marked er et marked som har falt over en lengre periode. Et bull-marked er et marked som har steget over en lengre periode.

Bid price/rate (forespørsel om å kjøpe): Prisen valutamegleren er villig til å selge for. Det motsatte er “ask”, se ovenfor.

Bid/ask spread: Forskjellen i pips mellom ask- og bid-prisen.

Broker (megler): En valutamegler, også kjent som en agent. En forex-megler samler kjøpere og selgere på ett sted, og tar en provisjon som betales av den som initierer transaksjonen. En megler inntar ikke sine egne posisjoner, men fungerer som formidler mellom kjøper og selger.

Call option / currency option: En avtale som gir en investor rettigheten til å kjøpe for en spesifikk pris innenfor en bestemt tidsramme. Også kjent som opsjoner eller “options”, se nedenfor.

Contract / futures contract (terminkontrakt): En overensstemmelse, eller en kontrakt, om kjøp eller salg av en spesifikk valuta for en bestemt sum, eller for en spesifisert måned i fremtiden.

Day trading: Å åpne posisjoner og stenge de allerede samme dag. En day trader er altså en valutahandler som avslutter posisjoner den samme dagen de blir lagt inn.

Fundamental analysis (fundamentalanalyse): En måte å analysere markedet for å prøve å forutsi om prisen på en valuta kommer til å stige eller falle. Les alt som fundamentalanalyse på siden vår om tradingstrategier for valutahandel.

Hedge: Kjøp eller salg av opsjoner, kontrakter eller andre finansinstrumenter om midlertidig godtgjørelse for en fremtidig transaksjon. Dette innebærer vanligvis at en investor inntar motsatte posisjoner i forhold til en nåværende transaksjon.

Hedging: En metode som innebærer å innta en posisjon for å beskytte seg mot tap fra en annen posisjon. Det kan for eksempel gjøres ved å selge kortsiktig for å gå i pluss/minus 0 på en tidligere investering, eller gå ut av en langsiktig posisjon for å gjøre opp for en tidligere, kortsiktig posisjon som kunne ha gitt større avkastning hvis man bare hadde beholdt den litt lenger. Hedging reduserer potensielle tap, men har også en tendens til å redusere potensielle gevinster.

Hedged position: En posisjon der man har både en åpen innkjøpsordre og en åpen salgsordre for samme valuta.

Leverage (giring/belåning): En funksjon som gir deg muligheten til å investere mer penger enn du fysisk har på tradingkontoen din. Det er vanlig med giring på 1:100 , 1:200 eller enda høyere. Fordelen er at du kan investere litt av dine egne penger, og handle for 100 ganger beløpet. Hvis du for eksempel bruker en belåning på 1:100, kan du investere 1000 kr av dine egne penger, men handle for 100 000 kr. Ulempen er at du blir skyldig mye penger hvis du taper investeringen.

Limit order / take profit: Når du legger inn en salgsordre, kan du bruke en funksjon som automatisk selger – avslutter posisjonen din – når verdien av en valuta når det nivået du har bestemt på forhånd.

Long position (lang posisjon): Å kjøpe et finansinstrument som aksjer, råvarer eller valutapar. Det motsatte av kort posisjon (short position), se nedenfor.

Lot (enhet for valuta): Den minste mengden som kan handles. Som standard bruker mange meglere 100 000, men det finnes også gjerne en minimum-lot (minienhet) som ligger på 10 000, samt micro-lot (mikroenhet) som ligger på 1000.

Margin (marginal): Et viktig punkt når man handler valuta med giring. Marginen er den prosentandelen du må ha i fysiske penger på handelskontoen din som sikkerhet for investeringen.

Market order: En ordre om å kjøpe eller selge til gjeldende markedspris.

Open position (åpen posisjon): En ordre som enda ikke har gått gjennom, og som ikke har blitt solgt/kjøpt.

OCO (one cancels the other): Den ene erstatter den andre. Du legger inn en ordre som kansellerer den første.

Pip (punkter): Et begrep for å beskrive den fjerde og siste desimalen i en valutapris, og den minste bevegelsen en valuta kan øke eller gå ned i verdi.

Resistance (motsand): Et verktøy for teknisk analyse; et prisnivå for en valuta der det er sannsynlig at salget vil skje.

Short position (kort posisjon): En salgsposisjon; et salg av et finansinstrument. Hvis du har inntatt en kort posisjon, har du lagt inn en salgsordre, og forventer at prisen kommer til å falle.

Spread: En spread er forskjellen mellom gjeldende kjøps- og salgskurs. Mange valutameglere tar betalt i form av verdien på den spredningen som gjelder for posisjonene dine.

Stop-loss: En funksjon som automatisk avslutter posisjonene dine hvis valutaparet faller under en forhåndsbestemt verdi.

Volatility (volatilitet): Et statistisk mål basert på bevegelsene markedet gjør i en viss periode.

Det finnes selvfølgelig en rekke andre begreper og forkortelser, men disse skal mer enn dekke det grunnleggende du trenger å vite for å administrere handelskontoen din på en profesjonell måte. Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål, eller hvis du har forslag til flere begreper vi bør legge til i listen vår.

Kontakt oss

Vi jobber stadig med å utvikle siden, og tar gjerne imot forslag til forbedringer fra våre besøkende.

Hvis du har tips eller spørsmål, kan du kontakte oss.

All handel med finansielle instrumenter innebærer risiko, noe som også gjelder valutahandel og CFD-handel. Sats bare kapital du er forberedt på å tape. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Informasjonen på denne nettsiden gis i opplæringsformål, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning.

Footer Logo
Følg oss på
DMCA.com Protection Status

Opphavsrett© 2010-2024 www.valutamegler.no Alle rettigheter reserveres.