X

Isak fra Lillehammer

Registrerte seg hos valutamegleren Capital for 24 minutter siden.

» Prøv Capital du også
Ikke vis igjen

Følg oss på

Site Logo
featured image

Her ser vi på noen tekniske verktøy som kan hjelpe deg når du driver med valutahandel. All type valutahandel med CFD-er kan være risikabelt hvis du ikke har erfaring eller hvis du er ukvalifisert. Gode verktøy spiller dermed en svært viktig rolle i online trading.

Teknisk analyse og ulike verktøy hjelper valutahandlere med å få innsikt i prisbevegelse og retning, samt motstands- og støttenivåer det er lurt å holde oversikt over. Det finnes mange ulike verktøy, og hver av disse har ett eller flere bestemte formål. Noen indikatorer er for eksempel nyttige for å undersøke ytelse, mens andre kan brukes til å forutsi fremtidige bevegelser.

Verktøy inkluderer prissignaler, mønstre, indikatorer, oscillatorer og mer. Likevel er det til syvende og sist du selv som må ta handelsbeslutningene. Nedenfor går vi gjennom det vi mener er de tre beste verktøyene. Disse sies å kunne bidra til å forutsi bevegelser i valutamarkedet.

De tre beste indikatorene for å forutsi bevegelser på valutamarkedet

Nedenfor finner du de tre indikatorene vi hos Valutamegler.no synes er mest spennende å følge:

RSI: En indikasjon om valutaer er oversolgte eller overkjøpte

RSI er et viktig verktøy for de fleste CFD-handlere innen forex, ettersom det forteller hvorvidt et valutapar er oversolgt eller overkjøpt. Det er et oscillatorverktøy som strekker seg mellom 0 og 100. Indikatoren hjelper tradere med å identifisere kjøps- eller salgskraften for en bestemt finansiell eiendel.

Hvis RSI-verdien for en eiendel overstiger 70, er vanligvis instrumentet overkjøpt. Hvis prislinjen er under 30, er på den andre siden produktet oversolgt. Når prisene kommer opp i ekstreme nivåer, er det mulig med en reversering. Følgelig kan RSI brukes som en potensiell indikator av CFD-handlere innen forex.

Det er også mulig å tilpasse 70-30-normen, avhengig av situasjonen. Hvis et produkt for eksempel er volatilt, kan tradere i stedet holde disse punktene på 80-20.

RSI er bare et verktøy, og spådommene er basert på tidligere resultater. Dermed vil det ikke være til hjelp å bruke kun RSI. I stedet er det best å vurdere to eller tre andre robuste verktøy samtidig. Se RSI i diagrammet nedenfor.

RSI-indikatoren beskrives i boken New Concepts in Trading Systems, av J. Welles Wilder Jr. Boken ble skrevet i 1978, og er faktisk fremdeles i salg.

En valutahandler kan bruke et slikt verktøy på den populære handelsplattformen MT4, som er tilgjengelig hos de aller flere valutameglerne. Plattformen har et brukervennlig grensesnitt som enkelt kan tilpasses. MetaTrader 4 gir dessuten brukerne tilgang til mange andre tjenester, som handel med ett klikk, EA (automatisk tradingalgoritme), sikring og så videre.

Formel for beregning av RSI:

RSI = 100 – (100/1-RS); der RS er middelverdien av oppadgående eller nedadgående trenddager.

De fleste tradere mener at en 14-dagers RSI er best for handel, men her kan man velge etter eget ønske.

Bollinger-bånd: hvordan er volatiliteten?

Bollinger-bånd er et verktøy som brukes for å måle prisvolatiliteten for CFD-er innen forex. Verktøyet hjelper tradere med å ta bedre beslutninger, og gir mer eksakte inn- og utgangspunkter. Verktøyet ble utviklet av en markedsteknisk analytiker, John Bollinger, i 1980.

Bollinger-bånd er et populært handelsverktøy blant valutahandlere. Det er en representasjon av topper og daler for valutapar som en relativ base over en gitt periode.

Verktøyet består av tre bånd, nemlig topp, midt og bunn. Det midterste “båndet” er det glidende gjennomsnittet. De andre to er avvikene fra dette glidende snittet. Nedenfor ser du et diagram over verktøyet.

Bollinger-bånd måler volatiliteten til et finansielt instrument ved å beregne standardavviket. Dette verktøyet hjelper dermed traderen med å ta bedre handelsbeslutninger. Husk at verktøyet er en etterfølgende og ikke en ledende indikator. En forsinkelsesindikator hjelper tradere ved å analysere tidligere ytelse.

Formel for beregning av Bollinger-bånd:

Toppbånd = Enkelt glidende gjennomsnitt (20 dager) + (standardavvik for pris x2)

Nedre bånd = Enkelt glidende gjennomsnitt (20 dager) – (standardavvik for pris x2)

Standardparameteren for Bollinger-bånd er (20,2), der 20 er antall dager med glidende gjennomsnitt, og 2 er standardavviket multiplisert med to.

Se diagrammet ovenfor for en illustrasjon på dette.

Finansleverandøren spiller også en viktig rolle i handelen. Det er viktig at megleren har alle tilgjengelige tekniske verktøy som hjelper deg med å ta riktig beslutninger. En god megler tilbyr ulike grunnleggende og tekniske analyseverktøy, inkludert RSI, Bollinger-bånd og Moving Average Convergence Divergence (MACD).

MACD: Kan bidra til å forutsi prisbevegelse

MACD er et teknisk analyseverktøy som bestemmer hastigheten på prisen for et finansielt instrument. Det er en oscillatortype som følger trenden ved å forutsi prisbevegelser.

Verktøyet ble utviklet på 1970-tallet av Gerald Appel, og ble oppgradert av Yhomas Aspray som i 1986 la til et histogram.

MACD bestemmes ved å trekke fra EMA (eksponentielt glidende gjennomsnitt) på 26 dager fra EMA på 12 dager. Resultater avgjør styrken eller svakheten i prisen. Hvis MACD er negativ, er signalet svakt, og omvendt. Nedenfor ser du et enkelt diagram.

Her bestemmes MACD av den blå linjen. Det finnes også to andre komponenter, nemlig signallinjen og grunnlinjen. Signallinjen her er rød, og er produktets nMA-dagers EMA.

Histogrammet er en annen viktig komponent i verktøyet. Dette beregnes med forskjellen mellom MACD-linjen og signallinjen. Hvis MACD-linjen er over signallinjen, går histogrammet over MACDs grunnlinje, og omvendt. Dette histogrammet hjelper tradere med å avgjøre når bull- eller bearmomentumet er høyt.

Estimering av MACD

Når MACD-linjen går over signallinjen, er det muligens et godt starttidspunkt. Husk imidlertid at det også finnes andre eksterne faktorer som bør vurderes. Du kan bruke MACD-linjen og alle andre verktøy og indikatorer i prisdiagrammet samtidig.

PS: Det kraftige fallet eller økningen i MACD-linjen med signallinjen indikerer en oversolgt eller overkjøpt eiendel.


Publisert:
Skrevet av: Markus Jalmerot

TAGGER


Andre lignende nyheter

Her finner du flere lignende nyheter slik at du kan fordype deg i emnet eller lese om noe lignende.

Kontakt oss

Vi jobber stadig med å utvikle siden, og tar gjerne imot forslag til forbedringer fra våre besøkende.

Hvis du har tips eller spørsmål, kan du kontakte oss.

All handel med finansielle instrumenter innebærer risiko, noe som også gjelder valutahandel og CFD-handel. Sats bare kapital du er forberedt på å tape. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Informasjonen på denne nettsiden gis i opplæringsformål, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning.

Footer Logo
Følg oss på
DMCA.com Protection Status

Opphavsrett© 2010-2020 www.valutamegler.no Alle rettigheter reserveres